Chứng nhận kiểm nghiệm của Viện Pasteur
Mỹ phẩm Tobe Skincare được Viện Pasteur TP HCM kiểm duyệt đạt tiêu chuẩn chất lượng, không chứa các thành phần gây hại và không gây kích ứng da.
Chứng nhận đại lý
TND được cấp giấy chứng nhận là ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC các dòng sản phẩm của Tobe Skincare, Dầu Con Gấu Nano Gold và Thực Phẩm Chức năng tại Việt Nam
Chứng nhận sản phẩm
Những Thực Phẩm Chức Năng được chứng nhận
Chứng nhận sản phẩm

Mỹ phẩm Tobe Skincare và Dầu Con Gấu Nano Gold được chứng nhận