Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu nhập thông tin dữ liệu trên website TND bao gồm: Tên đăng nhập, email, địa chỉ, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà TND yêu cầu Thành Viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để TND liên hệ xác nhận khi Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch và thanh toán tại website TND, chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin chi tiết đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TND về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên và TND.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.

Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website TND.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: TND có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên website TND được TND cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TND. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. TND cam kết rằng:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên bao gồm thông tin cá nhân và thông tin thanh toán đơn hàng.
TND yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. TND không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.