Chứng nhận sản phẩm

Những Thực Phẩm Chức Năng được chứng nhận
  • Đông Trùng Hạ Thảo
  • Đông Trùng Hạ Thảo Loại Đặc Biệt
  • Viên Nghệ
  • Plum Berry Detox
  • Viên Tế Bào Gốc

TND2-chung-nhan-1.jpg (251 KB)

TND2-chung-nhan-2.jpg (381 KB)

TND2-chung-nhan-3.jpg (510 KB)

TND2-chung-nhan-4.jpg (512 KB)

TND2-chung-nhan-5.jpg (352 KB)